/div>
Loris
Kupa
ezgif-com-add-text-2
Dhoma-Energy Reklamo ketu!
Themelohet Shkolla Komunale Fillore e Muzikës në Strugë
Kulturë, Qyteti, Slider

Themelohet Shkolla Komunale Fillore e Muzikës në Strugë

✅ Nga premtimi deri në realizim – themelohet Shkolla Komunale Fillore e Muzikës, Strugë

Nga iniciativa e marrë edhe pas shumë sfidash institutionale, duke përmbushur të gjitha kushtet në sferën edukativo – arsimore kryetari Ramis Merko themelon Shkollën Fillore të Muzikës Strugë.
Kjo shkollë do të mundësojë arsim të ulët muzikor duke ju mundësuar nxënësve mësimin dhe luajtjen në intstrumentet muzikore.
Së shpejti do të publikohet thirrja për regjistrimin e nxënësve për vitin shkollor 2021/2022

✅ Од ветување до реализација- основано е Музичко Општинско Основно Училиште, Струга

Од иницијативата преземена и по многу институционални предизвици, исполнувајќи ги сите услови во едукативно – образовна сфера, градоначалникот Рамис Мерко го основа Музичкото Основно Училиште Струга.
Ова училиште ќе обезбеди основно музичко образование со тоа што ќе им овозможи на учениците да учат и да свират на музички инструменти.
Наскоро ќе биде објавен и оглас за пријавување на ученици за учебната година 2021/2022 .

March 22, 2021

error: Content is protected !!
Struga Ekspres