Mobileri Kupa
Reklamo Ketu! Reklamo ketu!
NGA KËND VËSHTRIMI IM!
Opinion, Slider

NGA KËND VËSHTRIMI IM!

NGA KËND VËSHTRIMI IM!

Ndryshimet janë procese të pashmangshme! Ato bëhen për arritjen e qëllimeve të caktuara! Ndryshimet bëhen që gjërat ti shohim ashtu siç duhet të jenë! Më vjen mirë që Ministrin e arsimit dhe të shkencës do ta drejtoj Strugani Jeton Shaqiri! Si Ministër në Ministrinë e Shoqërisë informatike punën e ka bër me përgjegjësi dhe në mënyrë magjepse! Me urtësinë e tij transcedentale dhe stilin e punës transparent arriti të fitoj një simpati të paluhatshme tek ato që i shfrytëzonin shërbimet e kësaj ministrie. Arsimi si sektor tercial është tepër suptil me një “pyll” problemesh fluktuaktive,që kërkojnë energji dhe angazhim të veçant! Besoj se si drejtues i kësaj Ministrie Jetoni do të shkoj përtej kohës duke i realizuar pritjet më të mëdha nga fusha e arsimit! Në aspektin funksional dhe struktural është personi më kompatibil që i përgjigjet kësaj Ministrie i cili me entuziazmin e tij dhe optimizmin aktiv, brenda periudhës kohore sa do të jetë në këtë post me sukses do të menaxhoj në zgjidhjen e të gjitha vështërsive duke i reformuar reformat në arsim! Me reformat e Ministrit të ri do të kemi një arsim humanist, shekncor dhe pragmatik ku çdo subjekt do ta zgjedh thirjen jetsore që i përgjigjet sipas aftësive kognitive dhe shkathtësive motorike!

January 13, 2022
Butik Mili

Struga Ekspres