Wednesday, June 19, 2024
Nabizi KUPA REKLAMONI KETU
trim2 REKLAMO KETU!
trim2
Nati-Trans4
REKLAMONI KETU!
REKLAMONI KETU!
HomeQytetiLulzim Nasufi sulmon komunën e Strugës

Lulzim Nasufi sulmon komunën e Strugës

Të nderuar të pranishëm, të nderuar gazetarë, përshëndetje!
Fillimisht ju faleminderoj për prezencën tuaj në këtë Konferencë shtypi të Aleancës për
Shqiptarët – Dega në Strugë dhe njëherit, të nderuar gazetarë, ju informoj se
konferenca të këtilla të shtypit në të ardhmën do të jenë të zakonshme për komunikim
me ju.
Në këtë Strugën tonë të bukur dhe të vogël fatëkeqësisht ndeshemi me probleme të
mëdha dhe të rënda në sferën e arsimit, shëndetësisë, administratës komunale,
keqpërdorimit, keqmenaxhimit, korrupsionit, mosfunksionimin e institucioneve,
biznesit, turizmit, infrastrukturës dhe të tjera dhe të gjitha këto Aleanca për Shqiptarët
– Dega në Strugë, do t’i trajtojë, do të ketë deklarata oficiale dhe do të organizojë
konferenca shtypi.
Në këtë kontekst temë trajtimi sot është arsimi dhe, për fatë të keq, konstatojmë se
është i dështuar, pa perspektivë dhe skajshmërisht i politizuar, siç është rasti i fundit
me shkollën “Goce Delçev“ në f. Podgorcë.
Administrata e Komunës së Strugës, si themeluese e shkollave fillore dhe të mesme,
është fajtori kryesor që sot arsimi fillor dhe i mesëm në Komunën e Strugës lëngon.
Duke shkeluar çdo kriter profesional në politikën kadrovike e ka ulur dhe shkatërruar
cilësinë e mësimdhënies në shkollat e Strugës.
ASH-dega në Strugë, vlerëson se i gjithë procesi rreth hapjes së paraleles në gjuhën
shqipe në Podgorcë, ”me qëllim apo pa qëllim” nga kryetari i komunës së Strugës,
është duke u zhvilluar me hapa të gabuar dhe kjo në fund do të ndikojë drejtpërdrejt në
nivelin e suksesit të arsimit në atë shkollë.
Statuti i shkollës në fjalë ka mbetur i pandryshuar meqë nuk është aprovuar nga
Këshilli i shkollës. Ndryshimi i këtij statuti do të mundësonte hapjen e paraleleve me
mësim në gjuhën shqipe.
Nismën e hapjes së paraleleve në gjuhën shqipe në Podgorcë për shkaqe etike e
përmbajtën unanimisht Këshilltarët e ASH – Strugë, votuan për miratimin e vendimit
dhe kërkuan nga ministri i arsimit dhe shkencës t’i ndërmerr hapat e nevojshëm për
finalizimin e kësaj nisme.
Ministri për arsim dhe shkencë, nuk jep Vendim me të gjitha obligimet për
mbarëvajtjen e procesit edukativ arsimor, por jep Mendim pozitiv, që do të thotë se të
gjitha obligimet i merr përsipër komuna. E potencojmë edhe faktin se drejtoresha në
pozitën e U.D. drejtor në shkollën e Podgorcës, e zgjedhur mbi 6 herë në kundërshtim
me Ligjin për Arsim Fillor, asnjëherë nuk ka dhënë mendim pozitiv dhe përmbajtje në
funksion të kësaj ideje, kurse Kryetari Merko vazhdon ta mbajë në pozitë të njëjtë duke
shkelur të gjitha normat ligjore.
Probleme të natyrës së këtillë në Strugë janë të përditshme, e që ndikon drejtpërdrejt
në mbarëvajtjen e sukseshme të arsimit fillor dhe të mesëm dhe për këtë më lejoni që
para jush të paraqes edhe këto fakte.
Janë dy shkolla për arsim të mesëm në nivel komunal.
Gjimnazi ”D-r. Ibrahim Temo”, ka drejtor shkolle të përshtatshëm politikisht për
Kryetarin dhe SHMK “Niko Nestor” që një kohë të gjatë funksionon me U.D.drejtorë,
emërtimet e të cilëve në të shumtën e rasteve, bëhen me shkelje të Ligjit për Arsim të
Mesëm, Neni 93–v.
Në nëntë shkolla qendrore fillore, vetëm disa shkolla kanë zhvilluar proces për
zgjedhjen e drejtorit dhe funksionojnë me drejtorë, kurse gjashtë shkolla të tjera
funksionojnë me U.D., gjatë emërtimeve të të cilëve janë vërejtur këto fenomene
negative në kundërshtim me Ligjin për Arsim Fillor, Neni 118, Alineja 1,2,3,4,5, si:
– Ushtruesi i Detyrës nuk e ka përvojën e duhur prej 5 viteve punë në arsim.
– Ushtruesi i Detyrës nuk është i punësuar në Shkollën ku e merr detyrën.
– Ushtruesi i Detyrës nuk ka Vendim për marrëdhënie pune të përhershme në
shkollën ku punon.
– Emërtime prej më shumë se një herë dhe dy herë të personit – punëtorit të
njëjtë, që është poashtu në kundërshtim me Ligjin për Arsim Fillor.
Dhe problemet nuk përfundojnë këtu, por si të përgjithshme i potencojmë edhe këto
dukuri negative:
Politizimi i skajshëm, i tërësishëm i gjithë procesit arsimor,
Punësimi dhe angazhimi i kuadrit arsimor me përzgjedhje politike dhe, në shumë raste,
jokompetent për lëndën që e realizon,
Mbajtja dhe funksionimi i shumë paraleleve me numër të vogël nxënësish, që vetëm
rrit koston ekonomike dhe ndikon negativisht në cilësinë e arsimit të nxënësve, sepse
te klasat me më pak nxënës nuk krijohet atmosferë garuese për dije në mes nxënësve,
Mosfunksionimi i duhur i Shërbimeve pedagogjike dhe psikologjike,
Asnjë shkollë e mesme dhe fillore nuk ka të përpiluar dhe miratuar Plan Zhvillimor,
Probleme të shumta në procesin e transportit të nxënësve,

Probleme të shumta në procesin e sigurimit të lëndëve ngrohëse të shkollave dhe
nxënësve,
Moszgjidhja e problemeve në lidhje me librat shkollore dhe përkthimet e tyre, etj.
Është koha që tani të fillohet me zgjidhjen e këtyre problemeve, para fillimit të vitit të ri
shkollor në muajin shtator dhe në fuksion të kësaj, ne si ASH – Dega në Strugë, kemi
formuar grupin punues dhe me përvojen shumëvjeçare ky grup ka përgatitur zgjidhje
për problemet e lartëpërmendura të cilat i ofrojmë në shërbim të Departamentit të
Arsimit, Kulturës dhe Sportit, të gjitha këto me të vetmin qëllim – suksesin e nxënësve,
rritjen e dijes dhe aftësive të nxënësve, në funksion të krijimit të kuadrit profesional
dhe të arsimuar për nevojat e Biznesit dhe të gjitha këto PA PAGESË.
Ju Faleminderit!

Lulzim Nasufi- kryetar i Aleanca për Shqiptarët

Ylli-Limar Butik Mili
REKLAMONI KETU!
Ylli-Limar
Butik Mili
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments