Mobileri Kupa
Loris
Dhoma-Energy Reklamo ketu!
Komuna e Strugës: Asfaltohet rruga pranë varrezave të qytetit
Qyteti, Slider

Komuna e Strugës: Asfaltohet rruga pranë varrezave të qytetit

🚧 Ekipet tona të punës kanë filluar sot me asfaltimin e rrugës së re pranë varrezave, që i lidhin rrugët JNA dhe Partizanska.

Ky segment i rrugës do të jetë mjaft i frekuentuar nga automjetet por më shumë nga këmbësorët, sepse bëhet fjalë për një lagje goxha të banuar pranë shkollës fillore të qytetit.
Pas asfaltimit të rrugës, do të pasojë edhe vendosja e sinjalistikës vertikale dhe horizontale, ndërsa së shpejti do të instalohet dhe ndriçim publik adekuat.
🛑 Me asfaltimin e rrugëve, por edhe me rregullimin e infrastrukturës nëntokësore do të vazhdojmë edhe në lagje të tjera, sepse mirëqenia e qytetarëve gjithmonë është prioriteti ynë.

🚧 Нашите работни тимови денеска започнаа со асфалтирање на новиот пат до гробиштата, кој ги поврзува улицата ЈНА и Партизанска.

Овој сегмент од коловозот ќе биде доста употребен од возила, но најмногу од пешаци, бидејќи се работи за прилично населена населба во близина на градското основно училиште.
По асфалтирањето на коловозот ќе следи поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација, додека наскоро ќе биде поставено и соодветно јавно осветлување.
🛑 Со асфалтирање на патишта, но и со регулација на подземната инфраструктура ќе продолжиме и во другите населби, бидејќи благосостојбата на граѓаните секогаш ни е приоритет.

June 22, 2022

Struga Ekspres