/div>
Loris
Kupa
ezgif-com-add-text-2
Dhoma-Energy Reklamo ketu!
Ariz Saiti: Pushteti është Amanet dhe Përgjegjësi!
Opinion, Slider

Ariz Saiti: Pushteti është Amanet dhe Përgjegjësi!

Autor: Ariz Saiti

Pushteti është Amanet dhe Përgjegjësi!

Të gjithë muslimanët në maqedoni e konsiderojnë të rëndësishme zgjedhjen e personave nëpër poste të veçanta.
-Në islam pushteti sështë për përfitim por një barrë,nuk është një nder i dhuruar ,por një lloj përgjegjësie.
-Përgjegjësia rritet sipas rëndësisë dhe vlerës së detyrës që e ke marrë.
-Prandaj çdo besimtar që ka një “zyrë”duhet të ketë dy cilësi.
-E para është forca intelektuale ,ekuilibrin psikologjik,veprimet të cilat sduhet të jenë vetëm teorike,por praktike,dhe aftësia për të manovruar sipas parimeve islame.
-E dyta është -Amaneti,që është themeli në islam.
Dijetarët islam kanë thënë se Emaneti është:
-Dinjitet për të pasurit,Krenari për të varfërin ,Detyrim për udhëheqësit, dhe çelësi i çdo suksesi.

-Udhëheqësi që e plotëson emanetin është në nivelin e Muxhahidëve në rrugën e Allahut.
-Ai që e ka pushtetin,patjetër duhet të vendos potencialin e tij që ti shërbejë ati populli (ose bashkësie)që e përfaqëson.
-Vlerat e përgjithshme duhet ti vendosë përpara interesave të tija personale.
-Prioritetet kryesore duhet të jenë besimtarët që i përfaqëson dhe vakëfet!
-Emanet e ka edhe mos e tradhëtoe postin për të cilin është zgjedhur duke devijuar.
-Amanet është që mos e humbni besimin e atyre që përfaqësoni,sepse është nënçmim dhe humbje në të dy botët.
Pa marrë parasysh situatat,nuk guxon të keqpërdorë pozicionin që i është dhënë,sepse është mëkat që të shkatërron dhe të turpëron.

Ariz Saiti

November 20, 2020

error: Content is protected !!
Struga Ekspres