Thursday, July 25, 2024
Nabizi KUPA REKLAMONI KETU
trim2 REKLAMO KETU!
trim2
Nati-Trans4
REKLAMONI KETU!
REKLAMONI KETU!
HomeQytetiAleanca e Strugës: Na jepni llogari ju që punoni në Strugë, sa...

Aleanca e Strugës: Na jepni llogari ju që punoni në Strugë, sa ju kushton puna?

Në funksion të parimit të transparencës dhe plotësimit të kushteve të Ligjit për ndërtim, ASH – Dega në Strugë, kërkon dhe u bën thirrje të gjitha subjekteve juridike që janë duke zhvilluar punime ndërtimore në pjesë të caktuara të infrastrukturës në komunën e Strugës dhe të kontraktuara nga komuna e Strugës, EVN, Ujësjellësi dhe Kanalizimi Strugë, Eko Struga, shkollat fillore dhe të mesme, të vendosin tabelën informuese për pozicionin e punimeve të kontraktuara. Në tabelë duhet të jepen të dhëna për: llojin e punimeve, shumën e kontraktuar, numrin e Lejes së ndërtimit dhe organin i cili e ka dhënë Lejen e ndërtimit, zbatuesi, mbikqyrësi dhe afati i realizimit të punimeve.
ASH – Strugë

************************************************

Во функција на принципот на транспарентност, но и за исполнување на условите кои произлегуваат од Законот за градење, АА-огранок Струга, бара и ги повикува сите правни субјекти кои изведуваат градежни работи во одредени делови на инфраструктурата во општина Струга и договорени од општина Струга, ЕВН, Водовод и канализација Струга, Еко Струга, основните и средните училишта, да постават табли на видно место со информации за позицијата на договорените работи. Таблите треба да содржат податоци за: видот на работите, договорената сума, бројот на Одобрението за градба и органот кој го издал, изведувачот, надзорот и рокот за реализација на работите.
АА-Струга

Ylli-Limar Butik Mili
REKLAMONI KETU!
Ylli-Limar
Butik Mili
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments