Sunday, May 19, 2024
Nabizi KUPA REKLAMONI KETU
trim2 REKLAMO KETU!
trim2
Nati-Trans4
REKLAMONI KETU!
REKLAMONI KETU!
HomeMaqedoniNjoftim nga komuna e Strugës

Njoftim nga komuna e Strugës

Njoftim

Agjencia për kadastër të patundshmërive e Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të programit IPA / 2019 / PG / 0168-6574 mori mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian, për projektin Themelimi i një Regjistri Grafik të rrugëve dhe numrave të shtëpive për mbledhjen në terren të të dhënave grafike dhe të dhënave të atributeve për rrugët dhe numrat e shtëpive për 11 komuna në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Agjencia për kadastër të patundshmërive do të fillojë me mbledhjen e të dhënave në terren për rrugët dhe numrat e shtëpive nga data 21.09.2020 dhe deri më 09.10.2020 pjesa e parë, dhe pjesa e dytë nga 02.11.2020 e deri më 19.02.2021 edhe atë në venbanimet: Bezovë, Bixhovë, Bogovicë, Borovec, Bërçevë,Burinec, Veleshtë, Vishnjë, Vranisht, Globoçicë, Belicë e Epërme, Tatesh i Epërm, Dollogozhdë, Dobovjan, Belicë e Poshtme, Tatesh i Poshtëm, Draslajcë, Drenok, Zagraçan, Zbazhd, Jablanicë, Kalisht, Koroshisht, Labunisht, Lakavicë, Livadhi, Lozhan, Lokov, Lukovë, Mali Vllaj, Misleshevë, Misllodezhdë, Modriç, Morovishtë, Nerez, Novoselë, Oktis, Piskupshtinë, Podgorc, Pohum, Prisovjan, R’zhanovë, Radozhdë, Ladorisht, Selcë, Strugë, Tashmanurishtë, Toska, Frëngovë, Zhepin dhe Shum.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

****

Известување

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија во рамките на програмата IPA / 2019/ PG / 01 68-6574 доби финансиска подршка од страна на Европската Унија за проектот воспоставување на Графички регистар на улици и куќни броеви за теренско прибирање на графичките и атрубните податоци за улиците и куќните броеви за 11 општини.

Агенцијата за катастар на недвижности ќе започне со активностите за теренско прибирање на податоци за улиците и куќните броеви од 21.09.2020 до 09.10.2020 прв дел, и втор дел од 02.11.2020 до 19.02.2021 и тоа ве населените места : Безово, Биџево, Богојци, Бороец, Брчево, Буринец, Велешта, Вишни, Враништа, Глобочица, Горна Белица, Горно Татеши, Делогожди, Добовјани, Долна Белица, Долно Татеши, Драслјаца, Дренок, Заграчани, Збажди, Јабланица, Калишта, Корошишта, Лабуништа, Лакаица, Ливада, Ложани, Локов, Луково, Мали Влај, Мислешево, Мислодежда, Модрич, Мороишта, Нерези, Ново Село, Октиси, Пискупштина, Подгорци, Поум, Присвојани, Р’жаново, Радожда, Радолишта, Селци, Струга, Ташмануришта, Тоска, Франгово, Џепин и Шум.

Kaнцеларија за односи со јавноста,

Општина Струга

Ylli-Limar Butik Mili
REKLAMONI KETU!
Ylli-Limar
Butik Mili
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments