Mobileri Kupa
Loris
Dhoma-Energy Reklamo ketu!
Njoftim i rëndësishëm nga komuna e Strugës
Qyteti, Slider

Njoftim i rëndësishëm nga komuna e Strugës

⚠️ Njoftohen banorët që jetojnë në rrugët “27 Marsi”, “Vëllezërit Miladinov” dhe “Niko Nestor” se nga data 22.06.2022 në rrugët e lartë përmendura do të fillojnë punimet ndërtimore për rikonstruimin e sipërfaqeve prej guri dhe ndërrimin e gypave të asbestit në sistemin për furnizimin me ujë. Punimet do t’i kryejnë kompanitë “Trans AG” dhe “Markoski K73” nga Struga.
Ky projekt realizohet përmes Qendrës për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor, Byrosë për zhvillim rajonal dhe Komunës së Strugës. Punimet e ndërtimit do të nisin nga hyrja e Muzeut Kombëtar në rrugën “27 Marsi” dhe do të vijojnë me radhë rrugët e përmendura.
Gjithashtu Ju njoftojmë se:
🔹️ Me fillimin e aktiviteteve ndërtimore në rrugën “27 Marsi”, ju kërkojmë të parkoni automjetet tuaja në rrugët anësore;
🔹️ Kërkojmë vëmendjen tuaj, sepse do të ketë aktivitete ndërtimore në terren; veçanërisht si prindër për t’i informuar fëmijët tuaj për kujdes më të madh;
🔹️ Ndërtesat e biznesit që gravitojnë në atë pjesë të rrugës për t’u përshtatur me furnizimin e mallrave para ose pas aktiviteteve të ndërtimit.
🙏 Kërkojmë mirëkuptimin dhe përshtatjen e duhur nga ana juaj për nevojat e zbatimit të shpejtë dhe në kohë të punimeve të ndërtimit.

⚠️ Се известуваат жителите на улиците “27 Март“, “Браќа Миладиновци“ и “Нико Нестор“ дека од ден 22.06.2022, сукцесивно ќе започнат да се изведуваат градежни работи на горе наведените улици за реконструкција на камените површини и замена на азбесните цевки на водоводот . Работите ќе ги изведуваат фирмите “Транс АГ“ и “Маркоски К73“ од Струга.
Овој проект се реализира преку Центарот за развој на Југозападниот плански регион, Бирото за регионален равој и Општина Струга. Градежните работи ќе отпочнат од влезот кај Народниот Музеј на улица “27 Март“ и сукцесивно ќе следат кон наведените улици.
Притоа Ве известуваме дека:
🔹️ Со отпочнување на градежните активности на улица “27 Март“ Ве замолуваме вашите возила да ги паркирате на споредните улици;
🔹️ Ве замолуваме за внимание, бидејќи на терен ќе има градежни активности; посебно како родители да ги известите вашите деца за поголемо внимание
🔹️ Деловните објекти кои гравитираат на тој дел од улицата да се приспособат на дотур на роба пред или по градежните активности.
🙏 Ве молиме за разбирање и соодветно прилагодување од Ваша страна за потребите на брзо и навремено спроведување на градежните работи.

June 21, 2022

Struga Ekspres