Mobileri Kupa
Reklamo Ketu! Reklamo ketu!
Mirësevini në vendin ku këngëtaret paguhen 5000 euro në natë, kurse mjekët 500 euro në muaj
Opinion, Slider

Mirësevini në vendin ku këngëtaret paguhen 5000 euro në natë, kurse mjekët 500 euro në muaj

Mirësevini në vendin ku këngëtaret paguhen 5000 euro në natë, kurse mjekët 500 euro në muaj, në vendin me cover foto me libra, kurse realitet me tentene, në vendin ku petat i gjoditim, kurse llafet hiç, mirësevini në vendin ku futbollistet i blejmë 100 milion euro, por në dyqan marrim veresi, mirësevini në vendin ku në protesta ka më shumë gazetar se protestues, në vendin ku inspektorët janë fotoreporter….
Mirësevini në vendin ku në instagram janë krejt milionera, kurse në realitet krejt në kredi!
🤦‍♂️🥺🤌

Hasim Memishi-Sopi

July 21, 2022
Butik Mili

Struga Ekspres