/div>
Loris
Kupa
ezgif-com-add-text-2
Dhoma-Energy Reklamo ketu!
Komunalja e Strugës pastron bregun e Liqenit, nga Vreshtat e Liqenit deri te Plazhi i Femrave (FOTO)
Qyteti, Slider

Komunalja e Strugës pastron bregun e Liqenit, nga Vreshtat e Liqenit deri te Plazhi i Femrave (FOTO)

13.01.2021 Среда/E merkure

Денес екипите ЈП Комунално Струга од секторот јавна чистота и јавно градско зеленило спроведоа акција за чистење и уредување на крајбрежјето на потегот од населбата Езерски Лозја до Машка Плажа. Акцијата се состоеше од чистење на отпадните лисја како и утовар и транспорт на расфрланиот ситен и тешко разградлив отпад.

Sot ekipet e NP Komunale Strugë të sektorit pastërtia publike dhe gjelbërimit publik të qytetit zbatuan aksionin për pastrimin dhe rregullimin e bregut të liqenit te rrethi nga lagjja Vreshtat e Liqenit deri te Plazhi I Femrave.Aksioni konsistonte në pastrimin e gjetheve të rëna si dhe ngarkimi dhe transporti i mbeturinave të imta dhe të rënda të dekompozuara.

January 13, 2021

error: Content is protected !!
Struga Ekspres