/div>
Loris
Kupa
ezgif-com-add-text-2
Dhoma-Energy Reklamo ketu!
Komuna e Strugës i përgjigjet Edmond Vejselit: Ja ku i harxhuam paratë
Qyteti, Slider

Komuna e Strugës i përgjigjet Edmond Vejselit: Ja ku i harxhuam paratë


Transparenca dhe llogaridhënia janë dy parimet themelore të qeverisjes së mirë. Transparenca nënkupton hapësirë dhe dukshmëri të veprave, investimeve dhe realizimin e veprimtarive. Llogaridhënia nënkupton se institucionet raportojnë mbi punën dhe të arriturat e tyre para qytetarëve, ndërsa qytetarët, në bazë të raporteve të tyre, do të kenë mundësi të kërkojnë përgjegjsi nga institucionet për menyrën e qeverisjes.

Në vijim janë dëshmitë se ku janë harxhuar 916.540€

Lënda e furnizimit / Vlera

Ndërtimi i rrugëve në f. Llabunishtë dhe f. Podgorcë – 2.938.625,00 denar me TVSH tëpërfshir
Pastrimi i deponive të egra për mbrojtjen e ujërave, lumenjve dhe liqeneve – 2.000.000,00 denar me TVSH të përfshirë
Arnimi i gropave goditëse – 7.000.000,00 denarë me TVSH të përfshirë
Rindërtimi dhe përshtatja e një pjesë të rrugës Marshall Tito (shëtitorja tek pazari) – 21.999.920,00 denarë me TVSH të përfshirë
Rikonstruimi i urës në f.Koroshisht-Zhepin – 581.202,00 denarë me TVSH të përfshirë
Ndërtim i mureve mbështetëse në sallën sportive f. Llabunishtë – 1.498.600,00 denarë me TVSH të përfshirë
Tamponim i rrugëve – 3.300.000,00 denarë me TVSH të përfshirë
1.200.000,00 denar me TVSH të përfshirë (për pjesën e dytë )
Blerjen e kamionit të përdorur për tërheqjen e automjeteve –merimangë – 2.164.599,00 denar me TVSH të përfshirë
Mirëmbajtje dimërore – 4.900.000,00 denar me TVSH të përfshirë
Ndërmarrje për shërbime urbanistike dhe arkitektonike – 350.000 denar me TVSH të përfshirë
Ndërmarrje për shërbime gjeodezike – 350.000 denar me TVSH të përfshirë
Mjetet transporti – 7.000.000 denar me TVSH të përfshirë
Mobilje për zyrë – 220.000 denar me TVSH të përfshirë
Materijal harxhues – 1.500.000 denar me TVSH të përfshirë
Hardware & software – 2.000.000 denar me TVSH të përfshirë
Materijale të shtypura – 300.000 denar me TVSH të përfshirë
GJITHËSEJ – 56.367.259,63 denarë
Општина Струга доставува одговор за траспарентност до советникот Едмод Вејсели, еве каде се потрошени 916.540€ oд буџетот на Општина Струга

Транспарентноста и одговорноста се две основни принципи на доброто владеење. Транспарентноста подразбира простор и видливост на постапките, инвестициите и реализација на активностите. Одговорноста подразбира дека институциите дават извештај врз нивната работата и постигнувања пред граѓаните, и врз основа на овие извештаи , тие ќе имат можност да барат одговорност од институциите за начинот на владеењето. Подолу може да видите каде се каде се потрошени 916.540 € .

Предмет на набавка – Вредност

Изградба на улици во с.Лабуништа и с.Подгорци – 2.938.625,00 денари со вклучен ДДВ
Чистење на диви депонии за заштита на води, реки и езера – 2.000.000,00 денари со вклучен ДДВ
Крпење на ударни дупки – 7.000.000,00 денари со вклучен ДДВ
Реконструкција и адаптација на дел од улица Маршал Тито (Шеталиште пазар) – 21.999.920,00 денари со вклучен ДДВ
Реконструкција на мостот во с.Корошишта – Жепин – 581.202,00 денари со вклучен ДДВ
Изградба на потпорен ѕид кај спортска сала во с.Лабуништа – 1.498.600,00 денари со вклучен ДДВ
Тампонирање на улици – 3.300.000,00 денари со вклучен ДДB ( за првиот дел) и 1.200.000,00 денари со вклучен ДДВ . ( за вториот дел)
Набавка на половен камион за подигање на возила-пајак – 2.164.599,00 денари со вклучен ДДВ
Зимско одржување – 4.900.000,00 денари со вклучен ДДВ
Фирма за урбанистички и архитектонски услуги – 350.000 денари со вклучен ДДВ
Фирма геодетски услуги- 350.000 денари со вклучен ДДВ
Транспортни возила – 7.000.000 денари со вклучен ДДВ
Канцелариски мебел – 220.000 денари со вклучен ДДВ
Потрошен материјал – 1.500.000 денари со вклучен ДДВ
Hardware & software – 2.000.000 денари со вклучен ДДВ
Печатени материјали – 300.000 денари со вклучен ДДВ
ВКУПНО – 56.367.259,63 денари

March 14, 2019

error: Content is protected !!
Struga Ekspres