Reagon Veseli: Një i paditur hudh një gur dhe pastaj i bashkangjiten edhe shumë të paditur
Opinion, Slider

Reagon Veseli: Një i paditur hudh një gur dhe pastaj i bashkangjiten edhe shumë të paditur

Një i paditur hudh një gur dhe pastaj i bashkangjiten edhe shumë të paditur, që shumë të ditur nuk mund ta gjejnë gurin:
1. Është mirë që këta të paditur që janë bashkangjit të paditurit të parë, të lexojnë Ligjin për Buxhetet (Nenin 33), të kuptojnë për fleksibilitetin e dotacioneve dhe se dotacionet mund të ridestinohen.
2. Është mirë të paditurit të parë ti bëhet me dije se dotacionet nuk janë vetëm rrogat e arsimtarëve të shkollave fillore dhe të mesme. Dotacionet janë të gjitha mjetet që vijnë nga pushteti qëndrorë deri te pushteti lokal.
3. Të paditurit të parë, dhe atyre portaleve që i rreshtohen këtij të parit, duhet t’u tregohet se kryetarët e komunave gjithmonë kanë manipuluar me dotacionet e ndryshme, sidomos dotacionet që kanë qenë të destinuara për transportin e nxënësve, i kanë shfrytëzuar për destinim tjetër, dhe më pas i kanë kthyer pas një kohe të gjatë, nga mjete tjera. Pyetni më mirë këshilltarët tuaj që kanë përvojë më të mirë në këtë drejtim.
Vesel Memedi

November 1, 2018

Struga Ekspres