/div>
Loris
Dhoma-Energy Reklamo ketu!
Komunalja e Strugës: Ata që hedhin mbeturina para kontejnerëve do të gjobiten me 300 euro
Qyteti, Slider

Komunalja e Strugës: Ata që hedhin mbeturina para kontejnerëve do të gjobiten me 300 euro


Qytetarë të papërgjegjshëm të Strugës uzurpojnë hapësira me hedhjen e mbeturinave ndërtimore dhe me gjithçka të panevojshme nga shtëpitë e tyre ,pranë kontejnerëve për mbeturina.
Qytetarët të cilët hedhin mbeturina ndërtimore dhe mbetje shtëpiake pranë kontejnerëve e shkelin Ligjin për pastërti publike dhe nga ana e inspektorëve komunal mund të dënohen me gjobë prej 200-300 euro.
NP Komunale-Strugë ju bën thirrje inspektorëve komunal që ti dënojnë të gjithë ata, që veprojnë në këtë menyrë.

Komunalja e Strugës

October 17, 2019

error: Content is protected !!
Struga Ekspres