/div>
Loris
Dhoma-Energy Reklamo ketu!
Ja për çfarë do të kuvendojnë të martën këshilltarët e Strugës
Qyteti, Slider

Ja për çfarë do të kuvendojnë të martën këshilltarët e Strugës

Më datë 15.01.2019 me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të Komunës së Strugës do të mbahet seanca e 18 (tetëmbëdhjetë) e Këshillit me këtë Rend Dite:

– Procesverbal nga seanca e 17-të e Këshillit të komunës së Strugës
1. Propozim – Program për mundësi të barabarta mes grave dhe burrave për vitin 2019,
2. Propozim – Program për ndërtim të sinjalizimit të komunikacionit të komunës së Strugës për vitin 2019,
3. Propozim – Vendim për ndryshim të Vendimit për regjim të komunikacionit të qytetit të Strugës
4. Propozim – Vendim për miratimin e PDU në NJU-11 blloku 2, përfshirja 4 dhe 5 në pajtim me PGJU për qytetin e Strugës, komuna e Strugës, periudha planore 2018-2023
5. Propozim – Program për shënimin e ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndësishme nga e kaluara jonë kulturore për vitin 2019.
6. Propozim – Program për punën e NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f.Dollogozhdë.

January 10, 2019

error: Content is protected !!
Struga Ekspres