/div>
Loris
Dhoma-Energy Reklamo ketu!
Ja për cfarë do të diskutojë këshilli i Komunës së Strugë ditën e hënë
Qyteti, Slider

Ja për cfarë do të diskutojë këshilli i Komunës së Strugë ditën e hënë


Më datȅ 14/05/2018 me fillim nȅ ora 10:00, nȅ sallȅn e madhe tȅ Kȅshillit tȅ Komunȅs sȅ Strugȅs do tȅ mbahet seanca e nëntë e Kȅshillit me kȅtȅ Rend Dite:
– Procesverbal nga seanca e 8 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.
1. Рropozim – Raport për gjendjen e shtegut buzëliqenas përpiluar nga Sektori për mbikëqyrje inspektuese – Inspektorat.
2. Propozim – Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për punë në sferën e zotërimit të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë në territorin e komunës së Strugës për vitin 2018.
3. Propozim – Aktvendim për formimin e komisionit për marrëdhënie midis bashkësive.
4. Propozim – Aktvendim për formimin e Këshillit për mbrojtje të konsumatorëve.
5. Propozim – Aktvendim për formimin e Këshillit për preventivë dhe abuzimin e fëmijëve.
6. Propozim – Aktvendim për formimin e Këshillit për shëndet publik.
7. Propozim – Aktvendim për formimin e Këshillit për të rinj.
8. Propozim – Aktvendim për formimin e Këshillit komunal për sigurim të komunikacionit rrugor – Strugë.
9. Propozim – Aktvendim për emërimin e Këshillit drejtues të NP “Eko – Struga” – Strugë.
10. Propozim – Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës – kuartali i I 2018,
11. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2017.
12. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë kuartali IV/2017.
13. Plan vjetor për punësim të NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2019.
14. Plan vjetor për punësim të NPK “Higjiena” – Llabunishtë për vitin 2019.
15. Propozim – Vendim për përcaktimin e tarifës tregtare për furnizimin e prodhimeve bujqësore në treg.
16. Propozim për ndryshim të kontratës për partner privat – publik.
17. Diskutim për moszbatimin e Konkluzionit miratuar nga Këshilli i komunës së Strugës nga ana e NPN “Proakva” – Strugë, me propozim masa.
18. Diskutim për shpërndarjen e personave që kërkojnë lëmoshë në territorin e Komunës së Strugës me Propozim plan.
19. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Pajazit Qazimoski nga f. Oktis.
20. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit NP “Komunallno” – Strugë.
21. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Mentor Ismajloski nga f. Podgorcë.
22. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Artan Bojku nga Struga.

May 9, 2018

error: Content is protected !!
Struga Ekspres