/div>
Loris
Dhoma-Energy Reklamo ketu!
Agim Shaqiri: NUK KA ORË POLICORE NE LLABUNISHTË !!!
Opinion, Slider

Agim Shaqiri: NUK KA ORË POLICORE NE LLABUNISHTË !!!

Agim Shaqiri
NUK KA ORË POLICORE NE LLABUNISHTË !!!

Më 14 Mars 2020, me iniciativë e marrë nga SPB Strugë, në fshatin Labunishtë të
Strugës, oficerë të policë zhvilluan një takim pune me anëtarët e Grupit Këshillimor
të Qytetarëve dhe Kryetarët e komuniteteve lokale nga fshatrat Labunishtë, Oktis,
Podgorcë, Borovec dhe Jabllanicë. Takimi ishte me qëllim informues dhe
parandalues në lidhje me situatën aktuale me shfaqjen e virusit COVID-19, situatë e
deklaruar krize në bashkitë Dibër dhe Qendrën Zhupë, si dhe marrjen e masave për
mbrojtjen e të gjithë zonës nga virusi korona. Në takimin e punës, pjesëmarrësve
edhe një herë ju theksua pë nevojën e zbatimit të vazhdueshëm të masave për të
parandaluar futjen, përhapjen dhe shuarjen e koronavirusit, masa të ndërmarrë nga
Qeveria. Theks i veçantë u vu në nevojën për të përmbushur rekomandimet e
izolimit 14-ditor të personave që vijnë nga vendet me rrezik të lartë, me theks të
veçantë për italianët. Është rëne dakort për koordinim të zgjeruar të kryetarëve të
lagjeve me oficerët e policisë për të identifikuar saktësisht individët që kanë ardhur
nga vendet me rrezik të lartë ditët e fundit, me udhëzime dhe sugjerime për zbatimin
e vazhdueshëm të rekomandimit të izolimit 14-ditor për vetë-izolimin në shtëpitë e
tyre. Është rënë dakord që personat e tillë të bëjnë një kontakt të detyrueshëm
telefonik me Qendrën e Shëndetit Publik të Ohrit në celularin 070-723-029. Në rast
nevoje për informacione të mëtejshme, të gjithë personat juridikë dhe fizik mund të
telefonojnë policinë në numrin e telefonit 192 dhe të ndjekin me përpikshmëri
udhëzimet e oficerëve të policisë. Të gjithë ata që shkelin rekomandimet do të
sanksionohen sipas neneve 205 dhe 206 të Kodit Penal.

#PanikJO
#KujdesPO

НЕМА ПОЛИЦИСКИ ЧАС ВО ЛАБУНИШТА !!!

На 14.03.2020 година, на иницијатива на ОВР Струга, во струшкото село Лабуништа, полициски службеници одржаа работен состанок со членови на советодавна група на граѓани и председателите на месните заедници од селата Лабуништа, Октиси, Подгорци, Боровец и Јабланица. Средбата имаше информативно-превентивен карактер во врска со актуелната состојба со појавата на вирусот COVID-19, прогласената кризна состојба во општините Дебар и Центар Жупа, како и преземање мерки за заштита на целото подрачје од корона вирусот.
На работната средба, на присутните им беше укажано на потребата од доследно спроведување на мерките за спречување на внесување, ширење и сузбивање на корона вирусот, што ги презема Владата. Посебно беше нагласена потребата од почитување на препораките за самоизолација во период од 14 дена на лицата кои доаѓаат од високоризичните земји, со посебен акцент на лица од Италија.
Договорена е засилена координација на претседателите на месните заедници со полициските службеници за прецизно утврдување на идентитетот на лица кои во изминативе денови допатувале од високоризичните земји, со насоки и укажувања за доследна примена на препораката за 14-дневна самоизолација во сопствените домови. Договорено е, на таквите лица да им се укаже на обврската за задолжителни телефонски контакти со Центарот за јавно здравје во Охрид на мобилниоот телефон 070-723 029.
Во случај на потреба од дополнителни информации, сите правни и физички лица можат да се обратат на полицискиот телефон 192 и исклучително да се придржуваат до насоките на полициските службеници. Сите оние кои ги прекршуваат дадените препораки, ќе бидат санкционирани согласно член 205 и 206 од Кривичниот законик.

#ПаникаНЕ
#ВниманиеДА

March 15, 2020

Struga Ekspres