Veleshtarja Nurisha Dilaveri shkëlqen në garat republikane për gjuhën angleze
Qyteti, Slider

Veleshtarja Nurisha Dilaveri shkëlqen në garat republikane për gjuhën angleze

Nxënësësit e Strugës gjithmonë kanë patur suksese në garat republikane për lëndët mësimore.

Nxënesja e shkëlqyer Nurisha Dilaveri nga SH.F.K. “ Zini Hani”, Veleshtë fitoi vendin e dyte ne garat Republikane nga lënda e gjuhës angleze!

Nga kjo shkollë thonë se nxënëses dhe arsimtarëve ju uron suksese në punen e tyre te palodhur dhe frytdhënënëse!
(Struga Ekspres)

April 9, 2019

Struga Ekspres