“R Control”- Strugë vjen me risi: Tani nuk keni nevojë të shkoni në polici për regjistrimin e veturës (FOTO)
Qyteti, Slider

“R Control”- Strugë vjen me risi: Tani nuk keni nevojë të shkoni në polici për regjistrimin e veturës (FOTO)

Kontrolli Teknik për automjete
“R Control”-Strugë, që ndodhet përskaj rrugës magjistrale në afërsi të Misleshovës është Qendra ku të gjitha shërbimet merren në një vend, deri te pajisja me targa të makinës .Së fundi në ambientet e “R Control” filloi me punë edhe një zyrë e MPB-së, ku klientët pasi kalojnë procedurën e kontrollit teknik ,sigurojnë polisën e siguracionit të automjetit,paguajnë taksën rrugore nga dita e hënë nuk kanë nevojë të shkojnë në polici,por punën administrative do i kryen në zyrën e MPB-së pranë kësaj qendre. “R Control” informon se zyra e MPB për regjistrim filloi me punë të rregullt në hapësirën e Kontrollit Teknik “R Control”.

June 19, 2018

Struga Ekspres