Prof. Dr. Ferat Polisi boton librin e tij të ri – Sociologjia Politike (FOTO)
Kulturë, Slider, Sport

Prof. Dr. Ferat Polisi boton librin e tij të ri – Sociologjia Politike (FOTO)

Vepra të botuara

“Mësimet themelore dhe elementët e Sufizmit”, e botuar në vitin 2000.

“Mendimet Filozofike të Rilindësve Shqiptarë”, e botuar në vitin 2003, Vepra I.

“Elementët dhe principet bazë të etikës”, e botuar në vitin 2004.

“Filozofia, historia dhe problemet”, e botuar në vitin 2004.

“Mendimet Filozofike të Rilindësve Shqiptarë”, e botuar në vitin 2007, Vepra II.

“Sociologjia e së drejtës”, e botuar bashkë me Prof. Dr. Ali Musliu në vitin 2015, botimi i parë.

“Historiku i fshatit Dobovjan”, e botuar në vitin 2016.

“Filozofia e së drejtës – studime filozofike”, e botuar në vitin 2018.

Shkrime të botuara në gazetat “Flaka”, “Fakti”, “Koha”, “Zhurnal”, të gjitha të arkivuara në arkivë personale, dhe pjesërisht të dorëzuara pranë komisionit recensues.

“Në ndjekje të mendimit të përparuar evropian”,

“Gërshetimi i kulturës shqiptare”,

“Gjuha dhe Kombi”,

“Dr. Ibrahim Temo dhe Dervish Hima”,

“Rilindasit shqiptar intelektual të shquar”,

“Humanizmi dhe bamirësia”,

“Letërkëmbimi i atdhetarëve shqiptar”,

“Mendimet filozofike të Ibn Sinait”,

“Aspektet Sociologjike mbi raportin komb dhe Religjion”,

“Identiteti si dukuri dhe kategori filozofike, sociologjike dhe teologjike, pikëpamje mbi identitetin fetar dhe kombëtar”.

Prof. Dr. Ferat Polisi ka qënë pjesmarrës në shumë konferenca të organizuara nga revista të ndryshme shkencore, si brenda po ashtu edhe jashtë vendit, në të cilat ka marrë pjesë me temat:

“Vështrim filozofik mbi natyrën e ligjit”, në revistën “Ulpianus”, në vitin 2012,

“Fazat e zhvillimt të filozofisë dhe jurispudencës shqiptare”, në revistën “Diskutime”, në Prill -2013,

“Fazat e zhvillimt të filozofisë dhe jurispudencës shqiptare dhe lidhshmëria me humanizmin dhe rilindjen evropiane”, në revistën “Diskutime”, në Qershor -2013,

“Kategoritë dhe përmbajtjet themelore të demokracisë si dhe pikëpamjet filozofike dhe juridike mbi demokracinë”, në revistën”Diskutime”, në vitin 2014,

“Sfidat e konsolidimit të shtetit dhe konsolidimi i shtetit modern”, në revistën “Vizione”, në vitin 2014.

(Struga Ekspres)

May 29, 2019

Struga Ekspres