PROAQUA e Strugës: Do të largojmë gypat e azbestit dhe ndërrimin e tyre me gypa cilësorë
Qyteti, Slider

PROAQUA e Strugës: Do të largojmë gypat e azbestit dhe ndërrimin e tyre me gypa cilësorë

Vazhdon projektimi i fazave vijuese të largimit të azbestit në të gjithë qytetin

Sot në ambientet e NPN Proaqua Strugë drejtori Jeton Shaqiri mbajti takim me Kryetarin e Komunës së Strugës z.Ramis Merko në lidhje me projektin për largimin e gypave të azbestit dhe ndërrimin e tyre me gypa cilësorë të tipit të fundit. Ky projekt i cili ka filluar para disa muajsh do të vazhdojë fazë pas faze deri në largimin e të gjithë azbestit nga rrjeti i ujësjellësit në Komunën e Strugës.

NP- PROAQUA-Strugë

August 15, 2019

Struga Ekspres