Njoftim nga Komuna e Strugës
Qyteti, Slider

Njoftim nga Komuna e Strugës

Ftesë Diskutimi i integrimeve euro-atlantike dhe referendumi i ardhshëm, 14 shtator 2018 (e premte), ora 09.30, Komuna e Strugës

Të nderuar ,

Në përputhje me përcaktimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për partneritet me shoqëritë civile në procesin e krijimit dhe zbatimit të politikave, ne ju ftojmë për të diskutuar çështjet aktuale të një rëndësie të veçantë për progresin e Republikës së Maqedonisë.

Diskutimi do të mbahet më 14 shtator 2018 duke filluar nga ora 9:30, në Komunën e Strugës.

Në diskutim do të bisedohet për pranimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO, si dhe për referendumin e ardhshëm që do të mbahet më 30 shtator 2018. Në diskutim do të merr pjesë edhe Kryetari i Komunës së Strugës.
Është parashikuar të ketë nga një përfaqësues nga çdo organizatë.

Nëse keni pyetje të mëtejshme, ju lutem më kontaktoni me e-mail: slavica.jovcheska@gmail.com ose në numrin e telefonit 078 / 361-364.

Komuna e Strugës

September 13, 2018

Struga Ekspres