Në Maqedoninë e Veriut ka më shumë meshkuj sesa femra
Maqedoni, Slider

Në Maqedoninë e Veriut ka më shumë meshkuj sesa femra


Popullata mashkullore në vend është më e lartë se ajo femërore. Të dhënat statistikore tregojnë se ka mbi 3.000 burra më shumë se femra.

Numri i përgjithshëm i popullatës në fund të vitit 2018 është vlerësuar në 2.077.132, nga të cilat femra janë 1.036.932, ndërsa 1.040.200 janë burra.

Mosha mesatare e popullatës arrin 39,2 vite, ndërsa dendësia e popullatës është 80,8 banorë në kilometër katror.

July 11, 2019

Struga Ekspres