Ja çfarë thotë Argjend Ziba për mungesën e ujit të pijshëm në Dollogozhdë
Qyteti, Slider

Ja çfarë thotë Argjend Ziba për mungesën e ujit të pijshëm në Dollogozhdë

Në një bised me drejtorin e “Ujsjellsi Dollogozhdë”, z.Argjend Ziba sot kuptuam problematikën e ujit.

Me sa kuptuam , Uji në fshat keqpërdoret sepse mbrenda 24 orëve në Dollogozhdë harxhohet 800 ton ujë dhe se nga 350 shtëpi rezident, veç 100 shtëpi pagojn ujë (paushall 300 den) ndërsa shtëpit tjera nuk pagojn.

Problemet që kan sjell në mos pasjen e Ujit në fshat:

800 ton ujë harxhohet për 24 orë.
Pagesa ka qen “paushall” për çdo shtëpi harxhon sa harxhon 300 den pagon.
Nga 650 shtëpi (afërsisht) prej ku 350 shtëpi parashihen të jen rezident , vec 100 shtëpi pagojn , ndërsa tjerat jo.
Uji keqpërdoret, ka shum Sahatmatës Falls.
Uji keqpërdoret, çdo shtëpi ka mar “Uj rezervar extra “ e sa vjen uji njëher mbushet rezervari rezerv e pastaj shfrytzohet për ujitjen e parqeve apo bafsheve .
Si fillim si zgjidhje që do meren nga sot NP “Ujsjellsi Dollogozhdë” :

Hiqet pagesa “paushall” prej 300 den dhe do pagohet 20 den 1 kubik ujë, sa harxhon aq do pagon.
Do rregullohen të gjith “Sahatmatësat” në çdo shtëpi.
Do ket kontrolle të ndryshme për moskeqpërdorimin e ujit.
Do dërgohen në Përmbarues të gjith ato që nuk pagojn ujin.
Të nderuar miq, ju lutemi
PAGUANI DHE MOS E KEQPËRDORNI UJIN

June 26, 2019

Struga Ekspres