Imer Aliu: Shumë zhurmë për asgjë!
Opinion, Slider

Imer Aliu: Shumë zhurmë për asgjë!

Shumë zhurmë për asgjë!

Të gjithë jeni të informuar se ndaj kryetarit të PDSH-së, z.Menduh Thaçi, zhvillohet proces gjyqësorë lidhur me përseritjen e zgjedhjeve në një vendvotim në komunën e Strumices.

Kjo “Akuzë” e padrejtë thotë se me përseritjen e atij vendvotimi është shkakëtuar dëm buxhetit të shtetit me vlerë 26.011 denarë apo në kundervlere prej 422 euro.

Këtë shumë e ka caktuar vetë gjykata me datë 22 Janar të vitit 2018 nëpërmjet ekspertizës së realizuar me kërkesë të saj. Unë vlerësoj se ky proces nuk është asgjë tjetër për veçse tentim i radhës me qëllim diskreditimin politik të kryetarit tonë.

Imer Aliu, Sekretar Gjeneral i PDSH-së

February 9, 2019

Struga Ekspres