Deri në ora 9, në Strugë kanë votuar 2.38 %
Qyteti, Slider

Deri në ora 9, në Strugë kanë votuar 2.38 %

Dalja në komunë ne Strugës deri në ora 9 është 2.38 për qind, ka informuar Komisioni komunal zgjedhor (KKZ).

Nga 60.169 personat të drejtën e votës e kanë realizuar 1.401 persona në 101 vendvotime.

“Në komunën Vevçani në tre njësi zgjedhore deri në pra 9 e 30 minuta kanë votuar 80 persona apo rreth katër për qind nga 2.038 votues të regjistruar”, ka informuar kryetarja e KKZ, Paraskeva Gogoska- Kukoska.

September 30, 2018

Struga Ekspres